Лучшие университеты по специальности Биотехнология

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski

 Если Вы хотите получить более детальную информацию по интересующей Вас программе, обращайтесь за консультацией к нам по телефону +38 044 466-44-74 или заполните форму.