Лучшие университеты по специальности Экономика

 •  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Lubelska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 Если Вы хотите получить более детальную информацию по интересующей Вас программе, обращайтесь за консультацией к нам по телефону +38 044 466-44-74 или заполните форму.