Лучшие университеты по специальности ІТ технологии

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Lubelska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet w Białymstoku

 Если Вы хотите получить более детальную информацию по интересующей Вас программе, обращайтесь за консультацией к нам по телефону +38 044 466-44-74 или заполните форму.