Лучшие университеты по специальности Культуроведение

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Opolski
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Gdańska
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski

 

 


 Если Вы хотите получить более детальную информацию по интересующей Вас программе, обращайтесь за консультацией к нам по телефону +38 044 466-44-74 или заполните форму.