Лучшие университеты по специальности Политология

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sekcja Św. Jana Chrzciciela - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

 


 Если Вы хотите получить более детальную информацию по интересующей Вас программе, обращайтесь за консультацией к нам по телефону +38 044 466-44-74 или заполните форму.