Рейтинги высших учебных заведений Польши за 2015 год

Рейтинги высших учебных заведений Польши за 2015 год

Позиция в
рейтинге
Название
университета
Общий
рейтинг
1 Uniwersytet Jagielloński 100
1 Uniwersytet Warszawski 100
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 86.6
4 Politechnika Warszawska 82.8
4 Politechnika Wrocławska 82.8
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 81.5
7 Uniwersytet Wrocławski 74.5
8 Warszawski Uniwersytet Medyczny 67.0
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 65.4
10 Gdański Uniwersytet Medyczny 65.3
11 Politechnika Łódzka 64.8
12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 63.8
13 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 63.4
14 Politechnika Poznańska 63.3
15 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 61.4
16 Uniwersytet Łódzki 61.3
17 Politechnika Gdańska 61.2
17 Uniwersytet Gdański 61.2
17 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 61.2
17 Uniwersytet Śląski w Katowicach 61.2
21 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 60.0
22 Politechnika Śląska 59.9
23 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 58.7
24 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 57.2
25 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 56.8
26 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 56.1
27 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 55.5
27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 55.5
29 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 55.22
30 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 54.8