УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУПЕНІ В США. В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУПЕНІ В США. В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

Система освіти США значно відрізняється від системи освіти в Україні. Відповідно, відрізняються і ступені, які отримують випускники американських і українських ВНЗ. Отже, розглянемо, що собою представляють чотири типи дипломів США.

Асоційований ступінь (Associatedegree)

Це ступінь, який привласнюють коледжі чи університети після двох років навчання. Він буває трьох видів: Асоційований ступінь в галузі гуманітарних наук (AssociateofArts / A.A.), Асоційований ступінь в галузі природничих наук (AssociateofScience / A.S.), Асоційований ступінь в галузі прикладних наук (AssociateinAppliedScience / A.A.S.). Перші дві отримують студенти, які закінчили дворічну програму, навчальний план якої дуже схожий з програмами перших двох курсів коледжів або університетів. Ступінь A.A.S. отримують студенти, які закінчили технічну чи професійну програму навчання. Будь-який з асоційованих ступенів дає право випускникові працевлаштуватися за фахом, або ж продовжити навчання за програмою бакалаврату з третього курсу.

Ступінь бакалавра (Bachelordegree)

Цей ступінь отримують випускники коледжів або університетів після чотирьох років навчання й отримання певного числа кредитів (одиниця виміру навчального навантаження студента). Ступінь бакалавра має декілька різновидів, але найпоширенішими є Бакалавр гуманітарних наук (BachelorofArts / B.A.) і Бакалавр природничих наук (BachelorofScience / B.S.). В.А. зазвичай присвоюється в області мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, лінгвістики та ін., B.S. – вобласті інженерних наук, математики, біології, фізики, хімії та ін. Але ця різниця досить узагальнена, адже, залежно від спрямованості навчання, з таких дисциплін, як, наприклад, менеджмент, психологія чи економіка, можна отримати як В.А ., так і B.S.

Ступінь магістра (Masterdegree)

Ступінь магістра присвоюють не всі ВНЗ, а тільки ті, які мають відповідні програми навчання та необхідну сертифікацію. Тривалість навчання за магістерською програмою – 1 – 2роки після бакалаврату. Цей ступінь ділиться на академічнийта професійний. У свою чергу академічний ступінь магістра буває в галузі гуманітарних наук MasterofArts (М. А.) і в технічних галузях –MasterofScience (M.S.). Після отримання академічного ступеня, магістр має право продовжити навчання в аспірантурі йотримати ступінь доктора (див. нижче). Професійний ж ступінь магістра є переважно «завершальною» програмою, та передбачає, що після її закінчення студент не буде подаватися на ступінь доктора. Цей ступінь присвоюєтьсяпо більш вузьким спеціалізаціям, що слідує навіть з їх назви: Магістр Ділового Адміністрування (MBA), магістр Соціальної роботи (MSW), Магістр Освіти (M.Ed.), Магістр Образотворчого Мистецтва (MFA), Магістр Громадського Адміністрування (MPA ), Магістр Громадської політики (MPP) й ін.

Докторські ступені (Doctordegree)

У Сполучених Штатах Америки отримати докторський ступінь можна як після магістратури, так і відразу після бакалаврату. Відмінністю є лише тривалість навчання: після магістратури – 3роки, після бакалаврату– 4 – 5років і більше. На докторському рівні можна отримати ступінь доктора в галузі мистецтв, гуманітарних і технічних наук –DoctorofPhilosophy / Ph.D, в галузі освіти –Doctorof Education / Ed.D., або в області Бізнес Адміністрування –DoctorofBusinessAdministration / D.B.A. Основа докторських програм – самостійні наукові дослідження, які ведуть до захисту докторської дисертації.